Пчеларник “БН”
Пчеларник БН

Креирај своја значка.

  Богатството на Баба планина

произведено од нашите кошници

Пчеларник БН  с.Дихово Битола  - © Сите права задржани.  
Јадете мед како храна за да не јадете како лек Кога пчелата би изчезнала од овој свет тогаш  човекот би имал уште 4 години живот - рекол  Алберт Ајнштајн Форум
Апитуризам Апитерапија Производи Контакт Занимливо За Нас Почетна Видео

Матица

Матиците се селекционирани и обележани.

За поефикасно наоѓање на матицата во пчелното семејство основно правило е таа да биде јасно обележана со боја или плочка.Основни бои се :


- плава

- бела

- жолта

- црвена

- зеленаОвие бои се повторуваат после секој 5 годишен интервал.