Пчеларник “БН”
Пчеларник БН

Креирај своја значка.

  Богатството на Баба планина

произведено од нашите кошници

Пчеларник БН  с.Дихово Битола  - © Сите права задржани.  
Јадете мед како храна за да не јадете како лек Кога пчелата би изчезнала од овој свет тогаш  човекот би имал уште 4 години живот - рекол  Алберт Ајнштајн Форум
Апитуризам Апитерапија Производи Контакт Занимливо За Нас Почетна Видео

Нуклеуси

Нуклеуси се мали пчелни друштва кои имаат млада обележана матица и млади пчели,.Нуклеусот се состои од 2 рамки храна,2 рамки пило, и 2 рамки пчели. Поради економичност а и полесна работа со нуклеусите пожелно е рамките да бидат со исти димензии како и рамките во плодиштата на сандаците со кои се пчелари. Тие служат за одгледување, парење, тестирање и чување на резервни матици. Во нуклеусите може да се формира и помало пчелно друштво кое према потреба може во него и да презими.